Bài Hát Tình Em Xứ Quảng

Tẹng máy o Qoản Nôm

Posted in Âm Nhạc | Comments Off on Bài Hát Tình Em Xứ Quảng

Toe Story

Đối với tôi, đồng hồ chạy quá chậm! Còn bạn, nếu không thể cười khi xem ảnh, thì hãy xem kỹ và tối nằm suy nghĩ lại. Source: http://www.phamthanhhoa.com

Posted in Giải Trí | 1 Comment