Bảo vệ quê hương Việt Nam

Thủ tướng chỉ thị toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” 

Bộ Quốc phòng và Bộ Chính trị thì được miễn, để tập trung vào sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ Đảng CS, thành quả cách mạng và quan hệ hữu hảo Trung Quốc  😛

This entry was posted in Chuyện Cười. Bookmark the permalink.