Tử Tình

Sưu Tầm by Duy Hung

Tên một số kiểu chết

money

Gởi trước những gì mà ông không thể đem theo

Chết trong khi xử án gọi là XỬ TỬ
Già chết gọi là LÃO TỬ
Cha chết gọi là PHỤ TỬ
Mẹ chết gọi là MẪU TỬ
Chồng chết gọi là PHU TỬ
Vợ chết gọi là THÊ TỬ
Em chết gọi là ĐỆ TỬ

Con trai chết gọi là NAM TỬ
Con gái chết gọi là NỮ TỬ
Thầy giáo chết gọi là SƯ TỬ
Học trò chết gọi là SĨ TỬ
Lính chết gọi là QUÂN TỬ

Người trong hoàng tộc chết gọi là HOÀNG TỬ
Kẻ quý phái chết gọi là QÚY TỬ
Người chết vì lạnh và thiếu mặc gọi là HÀN MẶC TỬ
Nhiều người chết cùng một lúc gọi là ĐỒNG TỬ

Bị chấy rận cắn chết gọi là CHÍ TỬ
Bị điện giật chết gọi là ĐIỆN TỬ
Bị té ngựa chết gọi là MÃ TỬ
Bị đánh bầm dập mà chết gọi là NHỪ TỬ
Bị kẻ thù chặt ra nhiều khúc mà chết gọi là THÁI TỬ
Bị thiên lôi đánh chết gọi là THIÊN TỬ

Chết vì yêu thì gọi là ÁI TỬ

Chết vì yêu thì gọi là ÁI TỬ
Chết vì tiền gọi là TÀI TỬ
Chết vì bị phong hàn thì gọi là CẢM TỬ
Chết vì tò mò thì gọi là THÁM TỬ
Chết mà không tìm ra xác gọi là BẤT TỬ
Chết sau khi mọi việc đã hoàn tất gọi là CHU TỬ

Chết trong khi đang thi hành công vụ gọi là CÔNG TỬ
Chết vì đập đầu vô cửa gọi là CỬA TỬ
Chết đuối dưới sông gọi là GIANG TỬ
Chết một cách lãng xẹt gọi là LÃNG TỬ
Chết một cách từ từ nhẹ nhàng gọi là NƯƠNG TỬ
Chết vật vã dữ dội gọi là ĐỘNG TỬ

Chết mà thân thể còn nguyên vẹn gọi là NGUYÊN TỬ
Chết mà thân thể rữa nát gọi là PHÂN TỬ
Chết một cách chậm chạp từng phần gọi là PHẦN TỬ

Chết để bảo vệ phật pháp gọi là PHẬT TỬ
Chết trong rừng gọi là LÂM TỬ
Chết trong nhà thờ gọi là THÁNH TỬ
Chết trong trang viện, nông trại gọi là TRANG TỬ
Chết trong chùa gọi là TỰ TỬ
Chết không chịu rút lui gọi là TỬ THỦ

Người đọc báo mà chết gọi là BÁO TỬ
Do cứu người khác mà chết gọi là CỨU TỬ
Ăn ở hiền lành mà chết gọi là HẢO HÀI TỬ
Hiếu thảo mà chết gọi là HIẾU TỬ
Người to lớn mà chết gọi là KHỔNG TỬ
Không ốm đau mà chết gọi là MẠNH TỬ
Ăn bánh bao nhiều quá mà chết gọi là BAO TỬ

Nô đùa nghịch ngợm mà chết gọi là NGHỊCH TỬ
Khó đẻ mà chết gọi là SANH TỬ
Hy sinh chịu chết thay cho người khác gọi là THẾ TỬ
Ra trận mà chết đầu tiên gọi là TIỀN TỬ
Đang đi (…) mà chết gọi là TIỂU TỬ

 

 


 

Yêu một lúc nhiều người gọi là Trữ Tình

 

TÌNH

Tình không mai mối giới thiệu trước là => Tình cờ
Tình làm quen qua mạng gọi là => Tình ảo
Yêu đến lần thứ tư gọi là => Tình tứ
Yêu đến lần thứ 7 gọi là => Thất tình
Yêu một lúc nhiều người gọi là => Trữ tình
Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là => Ngoại Tình
Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là => Nội tình
Trong tình yêu luôn luôn chi li xét nét, tiết kiệm gọi là => Tính tình
Tình đã đi vào quá khứ gọi là => Cố tình
Tình ngoài hôn thú gọi là => tình phụ
Hai bà vợ cùng dùng một ông chồng gọi là => Chung tình
Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là => Tình Si


 

CHẾT

Chết vì Internet là cái chết lãng xẹt

Chết vi` “riệu” là cái chết sành điệu.
Chết vi` “yêu” là cái chết liêu xiêu.
Chết vi` “gái” là cái chết rất thoải mái.
Chết vi` “tình” là cái chết bất thình lình
Chết vi` “lười”là cái chết rất buồn cười.
Chết vi` “học” là cái chết rất vàng ngọc.
Chết vi` “sầu” là cái chết rất ngầu.
Chết vi` “ghen ” là cái chết nhỏ nhen.
Chết vi` “chơi” là cái chết thảnh thơi.
Chết vi` “bệnh” là cái chết bạc mệnh.
Chết vi` “hận ” là cái chết lận đận
Chết vi` “internet” là cái chết lãng xẹt

 


This entry was posted in Ảnh Vui, Chuyện Cười, Sưu Tầm. Bookmark the permalink.